Ympäristömerkeistä


JOUTSENMERKKI on puolueeton ja luotettava pohjoismainen ympäristömerkki, joka asettaa tuotteelle (tai palvelulle) tiukat elinkaareen perustuvat ympäristövaatimukset. Raaka-aineiden, valmistuksen, käytön ja loppusijoituksen lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle.

EU:N VIRALLINEN YMPÄRISTÖMERKKI on käytännössä sama kuin joutsenmerkki, mutta käytössä koko EU:n alueella.

Merkit ovat voimassa määräajan, sillä kriteereitä tarkistetaan 3-5 vuoden välein uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen sekä markkinatilanteen mukaisesti.

Kriteerit sisämaaleille ja -lakoille löytyvät tästä.


M1-luokituksen tavoitteena on edistää sisäilmaston kannalta turvallisten ja mahdollisimman vähän haitallisia päästöjä aiheuttavien tuotteiden käyttöä. Luokitus on vapaaehtoista ja sen myöntää Rakennustietosäätiö. Parhaaseen eli M1-luokkaan kuuluvat materiaalit, joista haihtuu erittäin vähän mitään yhdisteitä huonetilaan. M2-luokkaan kuuluvista haihtuu vähän yhdisteitä M3- luokan materiaaleja ei ole tutkittu tai ne eivät läpäise tiukkoja päästörajoja.


Lähteet:

www.joutsenmerkki.fi

www.rakennustieto.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti