Luomu, luonnonmaalit, ekomaalit ja perinnemaalit

Luomutuotannossa periaatteena on tuottaa tuotteita, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, eivätkä ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Yleensä luomu mielletään ruokatuotteisiin, mutta myös muu tuotanto voi olla luomua. 

Luomukasvintuotannossa ei saa käyttää kemiallisia torjuntaaineita, siinä hyödynnetään luonnon tarjoamia palveluja, kuten kastematoja hajottajina, maanparannuskasveja, ravinteiden luonnollista kiertokulkua ja vuoroviljelyä. Tuotantokasvien viljely ylläpitää monipuolista kasvi- ja eläinlajistoa, biodiversiteettiä.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa ainuttakaan kotimaista luomumaalien valmistaja, lähimmäksi luomuaatetta päästään ekomaalien saralla.

Ekomaali on ympäristölle ja ihmisen terveydelle mahdollisimman vähän haitallinen maali. Ekomaali ei sisällä sellaisia määriä terveydelle haitallisia aineita, että etiketissä tarvittaisiin varoitusmerkintöjä, kuten välitön myrkyllisyys, terveyshaitta tai ympäristövaara. 

Ekologisessa vaihtoehdossa tulisi ottaa huomioon tuotteen elinkaari: mistä ja miten raaka-aineet tuotetaan, purkitus, säilytys, astian kierrätettävyys, käyttäjäystävällisyys; aineen turvallisuus, irtoaako tai liukeneeko siitä haitallisia kemikaaleja maaperään ja huoltovälit jne.

Luonnonmaalien raaka-aineet tulevat luonnosta ja ne voivat olla uusiutuvia, uusiutumattomia tai hitaasti uusiutuvia. Luonnonraaka-aineiden lisäksi maalit voivat sisältää myös teollisesti tuotettuja aineita (esim. titaanioksidia valkoisena pigmenttinä, metallien orgaanisia yhdisteitä kuivikkeina sekä pinta-aktiivisia synteettisiä aineita). Useat luonnonmaalit sisältävä terveydelle haitallisia aineita (esim. tervan yhdisteet saattavat aiheuttaa syöpää).

Perinnemaalit voivat olla niin eko-kuin luonnonmaalejakin, mutta niissä voidaan käyttää myös täysin synteettisiä raaka-aineita. Ainoa kriteeri on se, että valmistuksella on pitkät perinteet. Saman maalin valmistamiseen voi olla useitakin perinteisiä reseptejä.

Lähteet:
www.evira.fi
www.pajutex.fi
www.perinnetaito.fi
www.puuproffa.fi
www.tikkurila.fi
Yle Etelä-Savon Tiedon väärti -kolumnisarja: Pirjo Siiskonen: Mitä on luomu?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti